ساعت کاری:۸الی۱۸

شماره تماس:۰۹۱۷۱۳۹۳۵۴۱

شماره تماس شرکت:۰۷۱۳۷۷۴۴۶۷۹

آدرس فروشگاه:شیراز پل هجرت به سمت ارگ کریمخان زند،جنب هتل زندیه،فروشگاه مسلم مرادیان

آدرس شرکت:شیراز شهرک صنعتی میدان کوشش بلوار کوشش شمالی خیابان ۱۱۲

شبکه های اجتماعی: